Сито печат върху глави на календари

Ето още една интересна тема за приложението на ситопечата.
Ситопечат върху глави за работни календари. За пример ще дадем един работен календар отпечатан на HP Indigo. Календара е с черен фон за основа. За фона забъркахме рецепта от 50% cyan,

Приложение на ситопечата при рекламните материали

Приложението на ситопечата в рекламната индустрия е невероятно. Ще опиша някои примери за тези приложения. Ситопечат върху визитки, календари, пликове, бланки, сувенири и много други.

Приложение на ситопечата в рекламата

Ситопечат на надпечатен лак върху визитки изработени на дигитален печат.

Визитката е направена през онлайн редактора за рекламни материали онлайн и е отпечатана на дигитален печат върху цветен офсетов картон IGEPA Caribic – Perlweiss 250 гр/кв.м. След отпечатването визитката е ламинирана с мат ламинат.

За направата на сито шаблона използвахме нормално сито /бяло със 120 отвора/. Емулсията с която работим е AZOCOL Z1 на KISSEL+WOLF GmbH. Това е един стар модел емулсия много непретенциозен към засветване /експонация/, устоичив на солвент и вода. С две думи универсална емулсия с широко и лесно приложение. Нанасянето на емулсията става върху добре почистено и обезмаслено сито. За стрипването използвахме PREGASOL EP3 /високо ефективен прахообразен концентрат за сваляне на емулсия/ 100 гр. са достатъчни за 5-10 л. стрипващ разтвор. При почистването използвахме комбинация от PREGAN paste и Pregan C4 комбинацията от двата препарата дава добри резултати за дълбоко почистване на ситата /особено при редовна употреба/. След като почистихме ‘дълбоко’ ситото го обезмаслихме с обезмаслител за сита. Нанасянето на емулсията става с алуминиев ракел за нанасяне на емулсия /в нашия случай ракела е на фирмата АРГОН/. Промазването става върху сухо сито, два слоя от ‘печатната страна’ и два слоя от ‘ракеловата страна’. След като е промазано ситото се оставя да изсъхне в хоризонтално положение за около 30 минути с ракеловата страна нагоре. След изсушаването ситото е готово за експонация. За фотошаблон може да се използва филм или паус, в нашия случай ние изпозвахме паус /пауса е много бърз начин за направа на фото шаблон/. Качеството на пауса е достатъчно добро за някои видове приложения /нормален текст, разни щрихови изображения като в ташия случай например/. След експонацията на сито шаблона, той се проявава с вода и се изсушава до пълното изсъхване на ситото. Когата тиража е по-дълъг ситото може да се ‘заздрави’ допълнително с повторна експонация. В нашия случай то е заздравено защото е снимано от паус и е необходимо допълнително заздравяване за издръжливост. Вече имаме готово сито за печат. За надпечатния лак използвахме еднокомпонентно мастило за печат върху полипропилен от серията ONDAFLUTE на ARGON / MANOUKIAN. Перления ефект се получава след добавянето на перлен пигмент на прах. Добавихме малко пигмент за да се запази прозрачността на лака, но все пак да има блясък под определен ъгъл на виждане. Резултата е един интересен пример за визитки по смесена технология /дигитален печат и ситопечат/.

СИТОПЕЧАТ

Предимства на СИТОПЕЧАТА

Ситопечатът  е един от най-лесните способи за многократно възпроизвеждане на най-разнообразни изображения. Същността му се заключава в това, че възпроизведеното изображение се формира на тънка, еластична мрежа (сито), което служи едновременно като носител на мастило и чрез което мастилото в необходимото количество се пренася на възприемащата повърхност.

Начинът на печат чрез сито е известен още от древността. Първите сведения датират от III-IV век. Официално за негова родина се смята Япония. Историческите изследвания показват, че като печатен метод той се е развил от шаблонния печат във връзка с необходимастта за възпроизвеждане на дребни, самостоятелно разположени детайли. Първоначално е бил предназначен за декорация на тъкани като и до днес намира широко приложение в текстилната промишленост. Благодарение на универсалната си приложимост, значителните усъвършенствания в технологията за изработване на печатните форми и в печатната техника, както и на широките си възможности за осъществяване на спечиални изработки, съвременният ситопечат намира приложение и в много други области. Системно се увеличава обемът на печатната продукция, изработена по ситопечатен метод. Съгласно данни за развитие на полиграфическата промишленост на САЩ относителния дял на ситопечата е 10% от общото производство на печатна продукция. В Германия ситопечатът заема четвърто място след класическите три вида печат.

Посочените по-долу особености на ситопечата го правят равностоен, а в някои конкретни случаи, и превъзхождащ останалите видове печат:

  1. По дебел мастилен слой в сравнение с другите видове печат и постигане на по-висок интензитет и наситеност на тоновете, както и по-голяма устойчивост на светлина и мехонични въздействия в сравнение с отпечатъците при високия и офсетовия печат.
  2. Възможност за нанасяне на мастила с различен състав и химични свойства върху най-разнообразни материали.
  3. Възможност за дозиране на мастилото в определени граници чрез подходящ избор на материала за ситото. Могат да се получат слоеве с дебелина от 5 до 50 mm а при необходимост и релефни изображения.
  4. Възможност за напасване на ситото към печатния материал с различна геометрична форма.
  5. Могат да се изпълняват изработки с различни формати: от миниатюрни изделиявизитки до такива с площ 30 m2
  6. Възможност за изработване на 4-цветен растеров печат с добър пасер.

На практика почти не съществува материал, върху който не може да се печата с помощта на ситопечата.

Независимо от изброените предимства, погрешно е да се смята, че този способ може да измести останалите видове печат. Той се явява метод, допълващ останалите, даващ възможност за комбинирани изработки и непрекъснато разширяващ областите си на приложение: печат на изобразителна продукция върху хартия и картон; оформление на твърди подвързии; опаковки от пластмаса, изделия от дърво, стъкло, метал, керамика; производство на самозалепващи етикети; изработване на печатни платки и други изделия за електрониката.

Особености на ситопечата и широката област на неговото приложение, по отношение на материали и възможности за художествено оформление го определят като един от основните видове печат.
Характерните му качества го правят универсален метод за печат върху всякакви материали и изделия. Възможността за получаване на мастилен слой с дебелина до 100m е уникална и недостижима за останалите печатни способи. Скоростта на някои ситопечатни машини достига тези на офсетовите. Възможността за многократно използване на ситото води до съществено поевтиняване на продукцията.
Независимо от изброените предимства, погрешно е да се смята, че този способ ще измести останалите видове печат. Той се нарежда до другите, като основен печатен метод, допълващ останалите, даващ възможност за комбинирани изработки и непрекъснато разширяващ областите си на постоянно приложение.

Печат върху метал

Печат върху метал.
В тази си област на приложение ситопечатът успешно конкурира офсетовия печат. Използват се физически съхнещи мастила само когато ще следва лакиране. Обикновено се работи с двукомпонентно или химически съхнещи мастила. Осъществява се печат върху алуминий и др. цветни метали, легирани стомани, благородни метали.