Други методи

Други методи

Фирмата „Argon” (Италия) предлага метод за фотомеханично изработване на ситопечатната форма – т.нар. Nylon или Estersol – метод. При него ситото е промазано с копирен слой (при полиамидни или полиестерни сита) още преди опъване върху рамката. Опънатото сито се сенсибилизара със специален разтвор и върху него се изработва печатната форма.

Трудно е да се посочи един от изброените начини като най-добър. В зависимост от оригинала може да се твърди, че директният метод се предпочита при високи тиражи и средно едри до дребни печатни елементи. Ситопечатните форми, получени по индиректният метод, се използват при много фини детайли и растерови изработки. Комбинираните методи също са подходящи за възпроизвеждане на по-дребни детайли на изображението.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.