Копиране

Копиране

Копирането е операция от фотомеханичното изработване на печатните форми, при която под действие на светлината непечатащите елементи на бъдещата форма променят физико-механичните си своъства и се закрепват здраво върху ситото, а на местата на бъдещите печатни елементи копирният слой остава разтворим и се отделя при проявяване, така че се освобождават отоворите на ситото.

При деректния метод за изработване на печатни форми, промазаното със светочувствителен слой сито, се експонира през позитивна фотоформа, така че емулсията на фотоформата да е в непостредствен контакт с печатащата страна на сетото. При експонацията трябва да се имат предвид следните фактори:

-         светочувствителност на копирния слой;

-         спектрална чувствителност на копирния слой;

-         дебелина и степен на изсушаване на копирния слой;

-         плътност и обща дебелина на използваното ситово плато (при по-голяма гъстота и дебелина е необходимо по-малко време за експонация);

-         спектрална емисия на светлинния източник;

-         мощност на светлинния източник;

-         разстояние между светлинния източник и копирната форма;

-         загубата на светлина поради поглъщане от фотоформата и от оцветените нишки на ситото; например в оранжево сита трябва да се експонират 75-100% по-дълго от неоцветените; при металните и метализираните сита времето за експонация се удължава с 30-50% в сравнение с неоцветените сита от изкуствени материали; за определяне на оптималното време на експонация във всеки конкретен случай се използват тест-форми.

Особеност при индиректния метод за изработване на пачатни форми е, че филмът се експонира през носещата подложка. В противен случай ще се затрудни пренасянето на слоя върху ситото. Независимо от това, че предлаганите филми обикновено са с много тънка подложка, не може напълно да се избегне ефектът на подсветяване на печатните елементи. В тази връзка от значение е разстоянието от светлинния източтик: колкото това разстояние е по-малко, толкова по-голяма е степента на подсветяване. Много важно при този метод е определянето на времето за оптимална експонция, за да се втвърди само 2/3 от копирния слой. В противен случай се нарушава доброто пренасяне на слоя върху ситото и намалява тиражоустойчивостта на печатните форми.

И в двата случая копирането се извършва в копиррами, снабдени с устройство за създаване на вакуум – за по-добър контакт: между диапозитива и ситото. Експонирането се извършва чрез точков светлинен източник. Технологичните условия на експонация и проявяване зависят от конкретните материали: светочувствителен филм, филми, вид сито и във всеки отделен случай трябва да се определят в съответствие с указанията на фирмите производителки. Използват се различни светлинни източници: луминисцентни лампи; живачни лампи с високо налягане; ксенонови лампи; кварцово – халогенни лампи; дъгови лампи; източници на светлина в ултразвуковата област и др. Проявяването (откриването) на ситото се извършва във вертикални вани – с топла или студена течаща вода, в продължение на няколко минути– до пълното отстраняване на копирния слой от печатащите полета. След проявяването ситото се суши.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.