Корекция и окончателна обработка на печатната форма

Корекция и окончателна обработка на печатната форма

За отстраняване на нежелани печатни елементи се използват хартиени лепенки, препарати на основата на поливинилалкохол и др. Корекции се извършват откъм печатната страна на ситото. Фирмата Wiederhold (Германия) предлага и специален препарат за повишаване на водоустойчивостта на копирните слоеве. След обработка на формата с този препарат могат да се използват и ситопечатни мастила на водна основа. За повишаване на водоустойчивостта на печатната форма се препоръчва сушене при висока температура (110-140oC) или химична обработка. Фирмата Kissel & Wolf (Германия) предлага серия конкретни слоеве, които чрез химична и химико-термична обработка могат да бъдат направени много устойчиви на вода и разтворители, при което значително се увеличава тиражоустойчивостта на печатните форми. Недостатък при това е, че копирният слой не може да се свали от ситото след печат и е навъзможна многократна употреба на ситата.

Като обобщение на схема 1. са дадени операциите при изработване на ситопечатни форми по фотомеханичен път: директен, индиректен и комбиниран метод.

Схема 1. Схема на фотомеханичен начин за изработване на ситопечатна форма: директен, индиректен и комбиниран.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.