Сита от изкуствени материали

Сита от изкуствени материали

Ситата от изкуствени и синтетични материали са по-евтини от копринените, превъзхождат ги по устойчивост на изтриване и на въздействие на химикали.

Най-често за изработване на сита се използват полиамидни и полиестерни влакна. Благодарение на това, че тези влакна са много гладки и могат да бъдат произведени с еднаква, равномерна дебелина, при тях се получават отвори с правилна квадратна форма, което осигурява оптимално пренасяне на мастилото, ракелът се движи по-леко върху тях.

Наред с редицата преимущества ситата от изкуствени материали притежават и някои недостатъци, които следва да бъдат посочени:

  1. Висока степен на разтягане, което влияе отрицателно на пренасянето на мастилото при многоцветен печат и понижава резкостта на отпечатъка;
    1. Способността на влакната да се зареждат със статично електричество и да привличат и други частици в процеса на печат.
    2. Поради голямата си гладкост влакната притежават ниска адхезионна способност – затруднява се закрепването на копринения слой към ситото.
    3. Възможност за изместване на една нишка спряма друга.

Голям брой фирми производителки предлагат широк асортимент ситоплатна с различно предназначение и плътност от 12 до 200 нишки/см.

Фирмата Zuricher Beuteltuchfabrik е разработила едновлакнеста полиамидна тъкан за сита Monyl и полиестерно сито Monolen.

Monyl: висока еластичност и устойчивост на разкъсване; устойчивост към основи; предназначена за печат върху предмети с различна конфигурация и от различен материал.

Monolen: химическа устойчивост спрямо повечето минерални киселини; запазва формата си при високи тиражи; използва се при изработки с високи изисквания към точността на възпроизвеждане.

Фирмата Sericol Group Ltd (Великобритания) произвежда сита от едновлакнести полиамиди Como nylon и полиестерни сита с марка Como terital (от многовлакнести нишки) и Como mono-ter (едновлакнести нишки).

Фирмата SSTthal (Швейцария) предлага следните платна:

Estal Mono: полиестерно с едновлакнести нишки; не се влияе от промени в температурата и влажността; предназначено за изработки с мого добър пасер, растеров печат и голам формат; поради по-тънките нишки – с по-малък разход на мастило и по-кратко време за сушене; позволява печат при големи скорости и е подходящо за многократна употреба.

Nytal: стабилизирано (с намалина еластичност) полиамидно сито от едновлакнести нишки; висока механична якост; предназначено главно за печат върху обемни тела, неравни и кръгли повърхности; особено добра адхезия към копирни материали за индиректно изработване на печатни форми.

Полиамидните и полестерните сита могат да бъдат оцветени в жълто-оранжев цвят с цел намаляване разсейването на светлината при експониране и повишаване точността на възпроизвеждане и остротата на контура при дирактния метод за изработване на печатни форми. Например фирмата SSTthal предлага двете споменати по-горе платна в качеството Goldorange, предназначено за възпроизвеждане фини детайли и растер при директно изработване на шаблона. Особеност е, че при тези сита е необходимо 75-100% по-дълга експонация в сравнение с неоцветените им аналози. Оцветяването улеснява контрола при проявяване и настройването на пасер машината.

Съществуват, също така, тъкани за сита, които са каландрирани с цел да се намали дебелината им, а оттам и количеството мастило върху отпечатъка. Например фирмата  SSTthal предлага Estal Mono и Nytal в качество UV-Goldorange – едностранно каландрирани, специално за работа с мастила за UV – сушене. При каландриране на ракелната страна намастиляването се намалява с около 25%, а при каландрираните на печатната с около 50% (фиг.8). Намаляването на намастиляването зависи в голяма степен и от реологичните свойства на мастилото, затова посочените по-горе стойности са ориентировъчни.

Нормално сито, количество мастило 100%.

Сито, каландрирано откъм ракелната страна, намалено с около 25% намастиляване.

Сито, каландрирано откъм печатната страна, намалено с около 50% намастиляване.

Фиг.8

С цел подобряване свойствата на ситата редица фирми имат разработени методи за метализиране на полиестерни и полиамидни платна. При тази обработка се подобрява адхезията на индиректните копирни слоеве, увеличава се устойчивостта на размерите при едновременно запазване на желаната еластичност. Електропроводимостта на металното покритие предотвратява получаването на електростатично натоварване и улеснява технологичния процес при печат върху изкуствени материали. Увеличава се устойчивостта на изтриване и е възможно да се печата със силно абразивни мастила. Топлопроводимостта на покритието позволява да се печата и с термопластични мастила. Метализираните сита са по-евтини от металните, а същевременно притежават много от техните положителни свойства. Такъв вид сита предлагат фирмите:

- SSTtal – East Metal;

- Zuricher Beuteltuchtabrik – Metallen (полиестерни или полиамидни сита с никелово покритие).

Изработват се и полиамидни и полиестерни сита с карбоново покритие за избягване на проблемите със статичното електричество при печат върху изкуствени материали.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.