Сита

Сита

Много проблеми при ситопечата магат да бъдат избегнати при правилно подбиране на ситото в зависимост от печатния материал, използваното мастило и желания резултат. От материала и дебелината на нишките на платното, а също така и от стъпката на преплитане в голяма степен зависи качеството на ситовия отпечатък. Като носител на шаблона ситовото платно определя тиражоустойчивостта на печатната форма, точността на възпроизвеждане и разрешаващата способност, а като дозатор на мастилото – дебелината на нанесения мастилен слой.

Към платната за ситопечат се поставят множество изисквания:

-         Големината на отворите (живо сечение) трябва да бъде 1,5-2,5 пъти по-голяма от дебелината на нишките;

-         За да се постигне свободно преминаване на мастилото през ситото, е необходимо диаметърът на нишките да бъде минимален, но неговото намаляване може да доведе до понижаване на механичната якост на платното и до увеличаване на съпротивлението на преминаване на мастилото във връзка със съизмеромостта на размерите на отворите и частиците на пигмента. Размерите на отворите на ситото трябва да бъдат 2,5-3 пъти по-големи от размерите на частичите на погмента, в противен случай ситото може да се запуши;

-         Нишките трябва да имат еднаква рамномерна дебелина, не се допускат удебелявания, възли, разкъсани нищки или други дефекти;

-         Платното трябва да е устойчиво на разкъсване, изтриване, да бъде еластично и практически не трябва да се разтяга по време на работа;

-         Материалът на платното трябва да е устойчив на мастила, разтворители и вода. Не се допуска набъбване по време на печат или при почистване на печатната форма.

Платната за ситопечат се изработва от едновлакнести (монофилни) или многовлакнести нишки. За ситата от многоввлакнести нишки е характерно постигането на много здрава връзка с копирния слой, но и с това по-трудно обезслояване преди повторно използване. Освен това този тип сита имат по-ниска устойчивост на изтриване и често могат да бъдат частична повредени от ракела по време на печат. Предимствата на ситата от едновлакнести нишки са: висока устойчивост на размерите; по-добро пропускане на мастилото; по-висока устойчивост спрямо разтворители, температурни промени и изменения на влажността. Във връзка с това в практиката все по-често се използват сита от едновлакнести нишки.

В ситопечатната практика се работи с платна от различен материал – коприна, метал, изкуствени материали.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.