Антиразслоители

Антиразслоители.
Когато ситопечатните мастила са получени чрез смесване на различни по основен състав стандартни мастила, в процеса на сушене може да се получи разслояване на пигментите, като тази опасност нараства с увеличаване на времето за сушене. Причените за разслояване са разнообразни: наличие на пигменти с голяма разлика в специфичното тегло, с различни електросатични товари и различна склонност към омрежаване. Разслояването може да се извърши във вертикална посока и тогава върху отпечатъка се получават петна или ивици с различен цвят. При хоризонтално разслояване се променя равномерно цветът на още мокрия отпечатък и при прозрачни материали от горната и от долната страна се получават различни цветове. Добавката на антиразслоители на бива да надвишава 3-5%.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.