Забавители

Забавители.
Тези препарати забавят съхненето на мастилата. Обикновено се използват при ръчни печатни устройства, висока температура в работните помещения и при възпроизвеждане на изображения с дребни детайли. Основен компонент на забавителита са труднолетливи органични разтворители. Течните забавители променят вискозитета на мостилото и нарушават тиксотропните му свойства, както и снижават покривността му, за това обикновено се предпочитат пастообразни препарати. Добавката на забавители не трябва да надвишава 5%, защото в противен случай се нарушават адхезионните свойства на мастилата.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.