Качество на отпечатъка при ситопечата

Качество на отпечатъка при ситопечата
Един от недостатъците на ситопечата е по-голямото графично изкривяване на елементите на изображението. Променят се размерите и формата особено при елементи с по-малки размери, влошава се зрителното им възприятие, нарушава се градацията на тоновете при възпроизвеждане на полутонови оригинали. Тези изменения се обуславят в голяма степен от особеностите на самия ситопечат: формиране на изображението непосредствено върху печатния материал и използването на сито като печатна форма. Факторите, които предизвикват тези изменения не са изучени в достатъчна степен.
Все пак могат да бъдат споменати следните фактори, влияещи върху точността на възпроизвеждане при ситопечат:
- характер на изображението (ширина на щрихите, разположение спряма нишките на ситото и спрямо посоката на движение на ракела);
- микронеравности на повърхността на формата и печатния материал, както и плътност на контакт между тях;
- взаимодействие на мастилото с печатната форма и печатния материал.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.