Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми.

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми.
Съдействат множество материали за получаване на ситопечатни форми по индиректния метод. Известни и използвани са копирните материали на следните фирми:
Ulano (Швейцария): Super – Poly – X, Poly – X – за очуствяване на място с бихромат:
Blue Poly
Super Prep
Ulancron
Предварително очуствени; копирният им слой се състои от желатин, поливинилалкохол и негови производни, пластификатори, багрила и сенсибилизатори;
Ulanolux UP3 – след експонация се измива с вода.
Autotype (Великобритания): Reduco-2, Plus-2 – за очуствяване на място с бихромати:
Five Star, Alpha Star, Green Star, Victor Film – предварително очуствени желатинови форми;
Novastar – полимерен, предварително очуствен индиректен филм.
Argon Service Ltd. (Италия): Argon Blusol – за очуствяване с бихромати;
Argon Ambra и Argon Rubia – водоразтворими плаки, които при пренасяне върху ситото се мокрят с вода;
Argon Pre-S – предварително очуствен материал.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

One Response to “Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми.”

  1. Петров казва:

    Най-добре си става с емулсия