Мастила със сушене при UV-облъчване

Мастила със сушене при UV-облъчване.
Във връзка със състава на традиционните ситопечатни мастила могат да бъдат изтъкнати редица техни недостатъци. Освен изброените в т.4.1. трябва да се спомене и оскъпяването напродукцията при тяхното използване, поради необходимостта от големи площи за сушилни устройства, които са много енергоемки.
Ето защо в края на 60-те години усилено се провеждат проучвания за разработвне на ситопечатни мастила, които не съдържат разтворители. В резултат възникват системните мастила, които съхнат при облъчване (ИЧ-, УВ- или електронно облъчване).
Най-удобни, рентабилни и целесъобразни за използване при ситопечата се оказват мастилата с УВ-сушене. При тях свързващите вещества са течни, реактивноспособни преполимери (комбинация на реактивни акрилати с основни звена епоксидни, уретанови, полиестерни, силиконови и други смоли). Различните модификатори оказват влияние върху свойствата на получения мастилен филм. Например епоксидните свързващи вещества дават твърд филм с висока механична якост и добра адхезия към различни печатни материали. Уретанакрилатите придават на мастиления слой еластичност, висока химическа и светлинна устойчивост, устойчивост на изтриване. Освен това състава на тези мастила като реактивни разтворители се съдържет моно- и полифункционални мономери, които освен нужния вискозитет придават на мастилото и други желани свойства.

Схема 2. Състав на ситопечатните мастила със сушене при УВ-облъчване (УВ-мастила).
Закрепването на мастилата става под действието на УВ-облъчване при съдържание в мастилото на фотоинициатор с радикален механизъм на действие. На схема 2 са показани схематично основните съставки на УВ-мастилата за ситопечат.
Предимствата на УВ-мастилата са следните:
- не отделят вредни пари в околната среда;
- не засъхват върху печатната форма;
- съхнат много бързо (за секунди);
- при сушене дебелината на мастилания филм върху отпечатъка не се променя;
- отпечатъците имат много висока устойчивост на химическа въздействие;
- сушилните устройства заемат сравнително малка площ;
- икономисват разтворители за почестване на ситопечатната форма;
- дават възможност да се използват по тънки сита и да се получават качествени отпечатъци при по-нисак разход на мастило и по-голяма производителност на технологичния проце.
Могат да бъдат посочени следните недостатъци на УВ-мастилата:
- по-висока цена;
- по-малка трайност на съхранение;
- ограничен избор на пигменти и ограничена покривност;
- проблеми при многоцветен печат с наслагване на цветовете;
- вредно въздействие върху работниците и околната среда (невтвърдените мастила дразнят кожата и очите, сушилните устройства озонират силно въздуха).
Независимо от своите предимства УВ-мастила не могат да изместят традиционните ситопечатни мастила. Все още не е еднозначно решен и въпроса за енергоемкостта на УВ-сушилни устройства. От една страна се съобщава за повишен разход на електрическа енергия при тях, а от друга се публикуват данни за голяма (до 80%) икономия на енергия.
Някои европейски фирми, например Wiederhold (Германия) и Sericol (Великобритания) още през 70-те години представят свои серии УВ-съхнещи мастила. През 80-те години този тип мастила представляват полловината от продукцията на много фирми.Усъвършенстването на тази технология в продължение на вече трето десетилетие довежда до решаване на въпросите за безопасността при работа с УВ-мастила, за едновременно закрепване на повече цветове, за повишаване ефективността при сушене. Мастилата с УВ-сушене се използват при многоцветни и ротацианни печатни машини. Скоростта на сушене при използване на две лампи ЛУФ с мощност 80 W/cm е 40 m/min, има мастила за печат върху подвързии и опаковки, които съхнат при скорост над 90 m/min, което дава възможност да се печата със скорост над 3500 отп./час.
По мнение на специалисти, целесъобразно е използването на УВ-мастила при изработване на печатни платки и други изделия за електрониката, в автомобилната промишленост, при печат върху стъкло, поливинилхлоридни материали, метали, при двустране и многоцветен печат, при печат на изображение с тънки щрихи и висока линеатура на растера.
Някои от фирмите, разработили серии УВ-мастила с широко предназначение са:
- Coates (Великобритания) – Viespeed;
- Aarberg (Холандия) – Bargascreen UV-600;
- Sericol (Великобритания) – Unibond.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.