Печатна техника и основни устройства

Печатна техника и основни устройства.
В практиката се използват различни по степен на автоматизация печатни устройства.
Най-простите ръчни печатни устройства се състоят от подвижна около едната си страна рамка (фиг.1). Те са предназначени за изработка с нисък тираж, без високи изисквания по отношение на повтаряемост и качество на отпечатъка.
Малко по-усъвършенствани са устройствата, наречени печатни маси, които имат вакуумно приспособление за закрепване неподвижно на печатния материал.
Полуавтоматични са тези устройства, при които подаването и извеждането на печатния материал и зареждането се извършва ръчно, а затварянето на рамката и движението на ракела става автоматично или ръчно. Съществуват и много полуавтоматични печатни машини, снабдени с автоматично подаване или извеждане на материала и с устройства за дозиране на мастилото. Те представляват т.нар. ¾ автоматични устройства.
Най-висока степен на изключване на ръчния труд има при автоматичните печатни устройства и поточни линии за ситопечат, снабдени с подаващи, печатни, сушилни, извеждащи и стапеловащи секции.
По типа на конструкцията на печатния апарат ситопечатните машини се разделят на три групи (фиг.12):
Фиг.12. Принципни схеми на конструиране на ситопечатни машини.
- ротационни – с цилиндрична печатна форма и опорна повърхност;
- с плоска печатна форма и цилиндрична опорна повърхност;
- с плоска печатна форма и опорна повърхност.
Като недостатъци на ротационните машини фиг.12, следва да се посочат:
1. По труден монтаж и напасване на формата, тъй като формата се закрепва директно на формния цилиндър или на специална еластично рамка;
2. Усложнанени са операциите на регулировка на ракела и контрол на подаване на мастилото, тъй като съответните механизми се намират във вътрешността на формния цилиндър и достъпа до тях е ограничен;
3. Възможен е печата в неголям формат, тъй като при използавен на големи (по размер) сита значително се усложнява конструкцията на закрепване на формата, а също така се затруднява и опъването на ситото;
4. Машините не са универсални и се използват предимно за печат върху тънки, еластични материали.
Ситопечатните машини с печатни апарати от втора група (фиг.12, II), могат да бъдат разделени на две подгрупи:
а) с долно разположение на печатния цилиндър и горно разположение на формата и ракела;
б) с горно разположение на печатния цилиндър и долно разположение на формата и мастилоподаващия механизъм.
В машините с долно разположение на печатния цилиндър ситопечатната рама се движи възвратно-постъпателно над цилиндъра, на повърхността, на който се намира печатния материал. При движение на ситото напред ракела, разположен над ситото, се спуска върху него и изтласква мастилото върху пачатния материал. При обратния ход на ситото се повдига и ситото се връща без да допира ракела и печатния цилиндър.
В тези машини монтажът и напасването е един лесен процес, тъй като се осъществява откъм горанан страна на машината. Лесно достъпен за регулиране е и механизма на ракела, както и подаването на мастилото. Контролът и разбъркването на мастилото могат да се осъществят по време на работа на машината.
Машините от този вид имат следните недостатъци:
1) сложно напасване на механизмите на ситопечатната рама, ракела и печатния цилиндър;
2) затруднене достъп до печатния цилиндър и невъзможност за контрол на листа, тъй като ситото преминава над транспортьора;
3) невъзможен е печатът върху неогъващи се материали, както и върху материали с повишена дебелина и твърдост;
4) големи затруднения при ръчно подаване на печатния материал.
При машините от втората подгрупа печатния цилиндър е разположен над ситото и мастилния апарат. По начин на построяване тези машини не се различават от плоскопечатните машини за висок печат.
Като техни достойнства могат да бъдат посочени:
1) При открит печатен цилиндър лесно се контролира правилността на подаване на листата;
2) Машината може да работи както с автоматично, така и с ръчно подаване на листата;
3) Листът излиза с напечатаната повърхност нагоре;
4) Възможност за местна регулировка в подаването на мастилото.
Недостатъците са:
1) Труден достъп до мастилния апарат и ракела;
2) Трудности при нагласяването на всички възли на машината;
3) Наблюдението на формата по време на работа е затруднено.
Третата група машини с плоска печатна форма и опорна повърхност също могат да бъдат разделени на две подгрупи:
1) Със синхронно придвижващи се по хоризонталната ос форма и опорна повърхност и неподвижен ракел (фиг.12, III, б);
2) С неподвижна форма и опорна повърхност и придвижващ се по дължина на формата ракел; (фиг.12, III, а, в).
Машините от първата подгрупа работят само с автоматично подаване на печатния материал, тъй като ръчното подаване при едновременно движение на рамата и печатната повърхност е трудно осъществимо. Ракелът при печат е спуснат и притиска ситото към печатната повърхност, изтласквайки местилото през отворите на ситото.
Основният недостатък на тези машини е сложността на процеса на подаване и равнение на листата, тъй като тази операция се извършва на плота под ситопечатната рама. Освен това, при тези машини, при повишаване на производителността е необходимо създаване на по-надеждна конструкция на тялото и фундаментната рама, тъй като възникват значителни инерционни натоварвания.
Машините, при които по време на печат ракелът се движи, а формата и опорната повърхност са неподвижни, са значително по-разпространени. Всички машини от дадената подгрупа могат да бъдат разделени на два вида:
а) машини с повдегаща се рама и ракел и неподвижна печатна маса (фиг.12, III, в);
б) машини с неподвижна рама и спускаща се маса.
При машините от първия тип по време на празния ход ситопечатната рама и ракела са вдигнати на печатната маса – извъшва се подаване на нов и отстраняване на отпечатания материал. След това ситото заедно с ракела се спускат върху неподвижната маса, върху която се намира листа и ракелът започва да се движи по дължина на формата, изтласквайки мастилото през ситото. В някои машини ракелът извършва пълен ход на два цикъла, в този случай и правият и обратния ход ще бъдат работни.
При машините от втория вид ситото е закрепено неподвижно, а ракелът се премества по дължина на формата. При движението на ракела в едното направление (работния ход), той изтласква мастилото през ситото, а при обратното движение (празен ход), изравнява мастилото върху формата или преминава без да се допира. Масата периодически се спуска и отпечатаният лист се заменя с нов.
При преимуществото на машините от втория вид е, че неподвижността на ситопечатната рама обезпечава точност при печат, опростява механизма на настройка на ракела, подобрява пренасянето на мастилото от формата на печатния материал. Но при тези машини е затруднено подаването и изравняването на листа както и извеждането на готовите отпечатъци – тъй като масата периодически се спуска.
Машините от втората подгрупа се отличават с лесно и удобно обслужване, възможност за печат върху всякакви плоски материали и други. Основният им недостатък е ниската производителност.
Посочените по-горе конструктивни решения на печатния апарат на ситопечатни машини са класически. Съвременните ситопечатни машини стъпват на тях, като притежават редица предимства, в същото време при тях са избегнати голяма част от изброените недостатйци. Основни тенденции в развитието на ситопечатната техника са повишаване на производителността и надеждността, автоматизация и контрол на технологичните операции с широко използване на електронни системи за управление. Съвременното предлагане на ситопечатна техника е толкова голямо и разнообразно, че дори само изброяване на фирмите производителки и машините, които те произвеждат далеч би надхвърлило обема на настоящия материал. Различните фирми предлагат на световния пазар печатни машини с широки технологични възможности, които могат да печатат върху изделия практически от всякакви материали и с най-различна форма с изключение на вдлъбната и идеално сферична. Производителността на най-скоростните печатни машини достига 4 000 отпечатъка в час, а максималният формат 15 m2.
Като новост в производствената програма на фирмата Albert Fraukenthal AG (Германия) се посочва машината Alfra Premere (с формат 1250х2200 mm) с нова конструкция на ракелното устройство, благодарение на което ракелът може да се променя безстепенно по дължина и разположение. Машината Alfra Premere – Karat на същата фирма е предназначена за печат на печатни плаки.
Фирмата Argon Service (Италия) има много широка производствена програма: от ръчни печатни устройства до автоматичната линия Speed-O-Mat, предназначена за печат върху огъващи се материали. Тя е снабдена със сушилно устройство Therm-O-Jet, устройство за дозиране на мастилото и автоматично стапеловащо устройство. Линията се произвежда в три модела с различен формат: 510х760mm, 760x1020mm, 940x1340mm. Максималните им производителности са съответно 2100 отп./час, 1800 отп./час, 1500 отп./час. Машината Astra е ¾ автомат и е характерна с регулируемата скорост на ракела. Модела Speed-F-Tronik е предназначен за едно- и двустранен печат на платки. Снабден е със специално устройство за автоматично повдигане на ситото след ракела, сушилно устройство с ИЧ-, УВ-лъчи или топъл въздух и има производителност 1200 отп./час. Фирмата предлага и двуцветна машина за работа с УВ-мастила при печат върху хартия и картон.
Машината KJS 500 на фирмата Klemm Mascinenfabrik (Германия) работи от рола в рола (хартия, картон, метално фолио) и е предназначена за многоцветен печат при едно преминаване на материала със скорост 2000 m/h. Същата фирма предлага линия за самозалепмащи етикети за четирицветен печат.
Фирмата Zimmer (Австрия) произвежда ротационна машина за печат върху тъкани, при която ролята на ракел изпълнява стоманен валяк, задвижван от електромагнит. Работната скорост е 2m/s, печата се осъществява от ротационни ситопечатни апарати, чиито брой може да бъде от 1 до 16.
От изделията на фирмата Holzschuler (Германия) интерес представлява машината Vitessa. Произвежда се в три варианта: 500х700mm, 610x860mm, 900x1300mm, при максимална производителност съответно: 3200 отп./час, 2800 отп./час, 2200 отп./час. Тя е снабдена с електронно устройство за търсене на грешки.
Един от най-големите производители на ситопечатна техника, шведската фирма Svecia Silk screen предлага богата гама от машини, от ръчни до изцяло автоматизирани печатни линии. Линиите за печат върху цилиндрични повърхвости са едни от най-модерните предлагани на пазара.
Интересна е техниката на немската фирма Kamman. Произвежданите от фирмата машини за печат върху малки цилиндрични изделия от типа на медицински ампули, са с много висока производителност – над 8000 отп./час. Друг техен продукт са двуцветните машини за печат върху магнитни дискове, достигещи производителност от 1000 отп./час.
Съществуват и машини за едновременно отпечатване от 4 страни на обемни продукти – например поточната линия на фирмата Isimat (Германия) с производителност 700 бр./час. Същата фирма предлага и машина за печат върху плоски материали с електронно пневматична система на управление.
В САЩ е патентована машина с предварително поставяне на листовия материал върху лентов транспортьор, изпълняващ ролята на опорен печатен цилиндър. Върху лентовия транспортьор се нанася течен слой лепило за фиксиране положението на печатния материал. Към машината има тунелно сушилно устройство.
Един от основните проблеми на ситопечата – сушенето се решава с помощта на разнообразни сушилни устройства. Фирмата CMS (Италия) предлага просто електронагревателно устройство с вентилатор и термостат. Подобно устройство, с принудителна вентилация, е разаработено във фирмата Machines Dubuit (Франция), характерно с това, че само въздухът с високо съдържание на органични разтворители (пари) напуска устройството и по този начин се икономисва енертгия за загряване на въздуха. Фирмите Tripette & Penend (Франция), Svecia и др. предлагат голямо разнообразие от сушилни устройства с ИЧ-, УВ-облъчване, горещ въздух.
Според данни на фирмата Argon Service от всички ½ и ¾ – автоматични машини, произвеждани в Европа, 10-15% са снабдени с УВ-сушилни устройства, а при автоматичните машини този дял е 40-45%.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.