Принципно нови технологии за изработване на ситопечатни форми.

Принципно нови технологии за изработване на ситопечатни форми.

През последните години се разработват нови технологии за изработване на ситопечатни форми, като основна цел е опростяване и ускоряване на технологичния процес.

През последните години се разработват принципно нови технологии за изроботване на ситопечатни форми, като основна цел е опростяване и ускоряване на технологичния процес.

Едно от интересните предложения е технологията за изработване на ситопечатни форми чрез лазерна техника. На лазерните инсталации ситопечатната форма се получава непосредствено от оригинала (безфилмово), възможно е и използването на електронно изчислителни устройства за управляване на процеса на изработване на печатни елементи. При тази технология се използват нови материали: метални и полимерни пластини и се постига високо качество на печатните форми. В литературата е описана технология за получаване на ситопечатни форми с помощта на лазер, където основата на формата е полиетилентерефталатна пластина с медно или никелово покритие.

Известни са технологии за изработване на ситопечатни форми, при които лазерният лъч се използва за деструкция или полимеризация на копирните слоеве.

Фирмата EDD Coll (САЩ) предлага полуавтоматично лазерно устройство, работещо на принципа на пантографа. Четящата глава на устройството работи със скорост 152mm/min. Във фирмата Gastetuer Ltd. (Великобритания) е разработено електронно устройство модел 473 за получаване на ситопечатна форма от полутонови, ръкописни, печатни или рисувани оригинали.

В Австрия е разработен електроискров метод за получаване на ситопечатни форми. Като формен материал се използва полимерна пластина, а като пълнител – електропроводящ материал – графит, сажди или метален прах.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.