Ракел

Ракел.
От принципа на ситопечатния процес следва важната роля на ракела. Неговите основни функции са:
1. Да предвижва мастилото.
2. Да запълва с мастило свободните от копирен слой отвори на ситото.
3. Да обира излишното мастило.
4. Да осъществява контакт между запълненото с мастило сито и печатния материал.
В зависимост от печатния материал, желаната дебелина на мастиления слой, степента на автоматизация на машината и други технологии се използват ракели с различен профил, от гума или изкуствен материал с различена твърдост (от 40 до 85 ShA).
Ракелита могат да бъдет заточени по различни начини (фиг.11): под прав ъгъл, под прав ъгъл със заоблени краища, под остър ъгъл (скосено) и под остър ъгъл във форма на клин.
Фиг.11. Начини на заточване на ракела.

Ракели заточени под прав ъгъл се изработват от твърда гума (65-75 ShA) или тънка гъвкава пластмаса и се използват основно при ръчна работа за печат на шрифтовете и растерови илюстрации. При печат ракелът се движи под 45 до 75o към плоскостта на формата. Трябва постоянно да се следи за остротата на ръба на ножа, тъй като при заобляне е необходимо значително да се увеличи натиска, необходим за преминаване на мастилото, а това намалява качеството на продукцията.
Ракели със заоблени ъгли се изработват от по-мека гума. Те обезпечават добри резултати при печат със светли мастила върху тъмен фонд, а също така при печат с покривни и луминисцентни мастила.
Ракели, заточени под остър ъгъл, се използват за печат върху специални изделия и материали, например за печет на циферблати, скали, текстилни изделия и други. Най-добро заточване на ракела „на косо” се чите, че е под прав ъгъл (45о), а под формата на клин заточване под ъгъл 60о; при по-малък ъгъл ръба на ракела става неустойчив и се огъва при печат. Увеличаване на ъгъла на заточване приближава ракела към правоъгълния и той губи остротата на заточване, което води до необходимост от увеличаване на натиска с цел преминаване през ситото на необходимото количество мастило.
В процеса на работа еластичния ракел се изтрива в резултат на триенето в ситото, разрушава се от химическото действие на разтворители, мастила, което влошава качеството на печата. Затова е необходимо ръба на ножа да се заточва периодично под определен ъгъл.
След заточване на ракела се монтира в машината. Необходимо е внимателно да се регулира положението му спряма опорната повърхност – формата; той трябва да се притиска към нея равномерно по цялата си дължина. Силата на натиска зависи от материала и гъстотата на ситото, консистенцията на мастилото, скорост на движение на ракела, неговата дебелина и степен на заточване, а също и от характера на изображението. Прието е, че силата на натиска от твърда гума с дебелина 4-5 mm трябва да бъде в границата на 5-10 kg на линеен метър. Ъгълът на наклона на ракела е в границите на 45-90о и зависи от характера на изображението и печатния материал.
Конструкцията на ракела, ъгълът между него и ситото, натискът и скоростта на движение в голяма степен определят качеството на отпечатъка. В Япония е патентована ситопечатна машина с плоски печатни форми, в печатната секция, на коята има три ракела: централин и два странични. В тази машина в значителна степен са намалени загубите на мастило и се получават отпечатъци с много добро качество.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.