Ситопечат в полиграфията

Приложение в полиграфията.

Благодарение на характерните си качества, ситопечатът се използва в области, които са недостъпни за останалите способи на печат.

Икономически оправдан може да бъде печатът върху твърди корици. При сравнение на изработването на твърди подвързии по традиционен начин – преговане с фолио или печат с книговезко мастило и с помощта на ситопечат се вижда, че: преговането с фолио имо редица предимства (високо качество на изображението във връзка с добрите покривни свойства на фолиото; висока устойчивост на изтриване на отпечатъка; не се наблюдава копиране върху следващата корица), но и недостатъци (висока цена на фолиото; трудоемкост при изготвяне на клишето; трудно се прегова при някои изкуствени материали). Печатането с книговезки мастила е по-евтино и по-производително от преговането с фолио, но има ограничено приложение, особено при някои непопиващи изкуствени материали. Времето за изсъхване на книговезките мастила при нормални условия е голямо, а устойчивостта на изтриване не е много висока. Използването на ситопечат за оформление на твърди корици дава възможност да се работи с разнообразни книговезки материали с различен релеф, получаване на отпечатъци с висока устойчивост на изтриване, а и времето за сушене намалява значително.

Към илюстрираната продукция, отпечатвана със ситопечатна технология спадат: картички, плакати, илюстрационни приложения, обложки и други.

За изработване на средства за организационна техника (самозалепващи етикети, ваденки и други) ситопечатът се използва по-широко. Тези средства се използват в много отрасли на икономиката за оперативно нанасяне на графична информация върху различни повърхности и предмети с цел художествено-техническо оформление, маркиране или с декоративна цел. В полиграфията тези средства се прилагат в редакционно-издателската и художествено-оформителската дейност.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.