Традиционни ситопечатни мастила.

Традиционни ситопечатни мастила.
В състава на традиционните ситопечатни мастила влизат: свързващо вещество, получено от вискозна или полимерна смола, разтворена в подходящ разтворител; пигмент, други помощни добавки. Ограниченият разтворител придава нужната течливост на мостилата и по време на сушенето се отделя от отпечатания слой.
При физическото сушене на ситопечатните мастила се различават следните фази:
- отделяне на разтворителя със скорост, съобразно неговата природа;
- задържане на молекулата на разтворителя, вследствие на взаимодействие с молекулите на свързващото вещество (обикновено при трудно летливи разтворители с големи молекули);
- окончателно отделяне на разтворителя дълго време след приключване на печатния процес.
От състава на традиционните мастила и механизма на сушене произлизат следните трудности при печат: бавно изсъхване, особено при непопивщи материали; необходимост от добро обдухване и леко загряване при сушене, повишена вредност, експлозивност и пожароопасност на работната среда, поради насищането с разтворители; опасност от засъхване на мастилото върху ситото при продължителен престой и др.
Независимо от изброените недостатъци, мастилата с традиционен състав, в това число и двукомпонентните мастила, преобладават в асортимента на европейските фирми.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.