Усъвършенстване на асортимента и цветовата гама

Усъвършенстване на асортимента и цветовата гама.
Усъвършенстването на асортимента и цветовата гама влияе на икономическите показатели на ситопечата. В световната практика се търси оптимално решение както за производителите, така и за потребителите. Асортиментът на ситопечатните мастила се формира под влияние на два фактора: стремежът да се намали броя на сериите и необходимостта да се произвеждат мастила с тясно специализирано предназначение.
Асортиментът на водещи фирми, производителки на мостила за ситопечат има следната структура. В основата на асортимента са няколко голямотонажни серии мастила с универсално предназначение (за хартия, картон, поливинилхлорид, полимерни фолиа, метал, органично стъкло и др.). Мастилата със специално предназначение се получават от основните рецепти, посредством въвегдане на добавки, изменение на съотношението на съставящите компоненти и т.н. Резарвни рецепти се използват при поръчки за мастила със специално предназаначение. Италианската фирма „Argon Service” ими на разположение 2000 рецепти, които използва в зависимост от желанията на клиентите. Официалният асортимент на тази фирма, обаче се ограничава примерно до 25 типа мастила, като всеки тип включва около 30 цвята.
Широката цветова гама при мастилата за ситопечат се реализара чрез смесване на ограничен брой изходни цветове. Има разработени различни системи на смесване:
- Фирмата Naz – Dar (САЩ) – система Screen – O-Matik (от 12 цвята, включително бял и черен се получават 266 оттенъка);
- Фирмата Sericol (Великобритания) – система Seriton A (от 9 цвята се получават 116 смесени тонове);
Фирмата Wiederhold (Германия) предлага сестема C-MIX-COMP – за получаване на 400 оттенъка с 12 основни цвята. В системата е включен уред Minolta-Chromameter II Reflectance, който измерва данните на цветните оригинали и директно ги предава на персонален компютър. На монитора на компютъра се изписва точната рецептура на смесване за получаване на желаното мастила. Обикновено са нужни черен, бял, и само два други цвята. Системата не може да се използва единствено при цветни оригинали със силен блясък или специални ефекти. Предимствата при прилагане на тази система са:
- спестява се значително време за подготовка на печатния процес;
- има възможност за точно възпроизвеждане на печата;
- икономисва се работно време и мастило;
- спестяват се 70% от разходита за складова площ.
Подобно действие има и системата Proll-Color-Memo.
Обикновено средният брой мастила в една серия е между 18 и 34, защото се включват и флуоресцентни, триадни, метализирани и други типове мастила.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.