Archive for the ‘МАСТИЛА’ Category

Мастила на водна основа

Мастила на водна основа. Разработването на мастила на водна основа е перспективен път за понижаване на вредностите на ситопечата за околната среда. Предимствата на този вид мастила са в намаленото съдържание на органични разтворители и малка разлика спрямо принципния състав на традиционните мастила. Разходът на органичните разтворители при тяхното производство спада с 20-30%. При използването [...]

Мастила със сушене при UV-облъчване

Мастила със сушене при UV-облъчване. Във връзка със състава на традиционните ситопечатни мастила могат да бъдат изтъкнати редица техни недостатъци. Освен изброените в т.4.1. трябва да се спомене и оскъпяването напродукцията при тяхното използване, поради необходимостта от големи площи за сушилни устройства, които са много енергоемки. Ето защо в края на 60-те години усилено се [...]

Антистатик

Антистатик. При печат върху изкуствени материали често възникват трудности във връзка с получаването на статично наелектризиране. Врезултат на това печатният материал може да се залепи за ситото, мастилото „пръска”, получава се неравномерен и напластен с прашинки отпечатък, затруднява се подаването и извеждането на печатния материал при автоматичните машини. На тези явления може да се противодейства [...]

Антиразслоители

Антиразслоители. Когато ситопечатните мастила са получени чрез смесване на различни по основен състав стандартни мастила, в процеса на сушене може да се получи разслояване на пигментите, като тази опасност нараства с увеличаване на времето за сушене. Причените за разслояване са разнообразни: наличие на пигменти с голяма разлика в специфичното тегло, с различни електросатични товари и [...]

Антисиликон

Антисиликон. Добавянето на 1-5% от този препарат се налага при печат върху силиконови материали или такива, чиято повърхност е била почиствана със силиконови препарати, както и при нанасяне на лакове върху мастилени отпечатъци със съдържание на силикони. Антисиликонът подобрява адхезията на мастилото и спомага за получаване на гладък мастилен филм върху отпечатъка.