Archive for the ‘ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ’ Category

Антистатик

Антистатик. При печат върху изкуствени материали често възникват трудности във връзка с получаването на статично наелектризиране. Врезултат на това печатният материал може да се залепи за ситото, мастилото „пръска”, получава се неравномерен и напластен с прашинки отпечатък, затруднява се подаването и извеждането на печатния материал при автоматичните машини. На тези явления може да се противодейства [...]

Антиразслоители

Антиразслоители. Когато ситопечатните мастила са получени чрез смесване на различни по основен състав стандартни мастила, в процеса на сушене може да се получи разслояване на пигментите, като тази опасност нараства с увеличаване на времето за сушене. Причените за разслояване са разнообразни: наличие на пигменти с голяма разлика в специфичното тегло, с различни електросатични товари и [...]

Антисиликон

Антисиликон. Добавянето на 1-5% от този препарат се налага при печат върху силиконови материали или такива, чиято повърхност е била почиствана със силиконови препарати, както и при нанасяне на лакове върху мастилени отпечатъци със съдържание на силикони. Антисиликонът подобрява адхезията на мастилото и спомага за получаване на гладък мастилен филм върху отпечатъка.

Препарати за улесняване образуването на мастилен филм при съхнене

Препарати за улесняване образуването на мастилен филм при съхнене. В зависимост от състава на мастилото и условята на работа (едрина на отворите на ситот, време на обдухване и сушене на отпечатъка) при изсъхването на мастиления слой могот да се получат нежелани ефекти: „портокалова кора” или мехурчета, които се пукат и образуват кратери. Препаратите, които се [...]

Забавители

Забавители. Тези препарати забавят съхненето на мастилата. Обикновено се използват при ръчни печатни устройства, висока температура в работните помещения и при възпроизвеждане на изображения с дребни детайли. Основен компонент на забавителита са труднолетливи органични разтворители. Течните забавители променят вискозитета на мостилото и нарушават тиксотропните му свойства, както и снижават покривността му, за това обикновено се [...]