Archive for the ‘Антиразслоители’ Category

Антиразслоители

Антиразслоители. Когато ситопечатните мастила са получени чрез смесване на различни по основен състав стандартни мастила, в процеса на сушене може да се получи разслояване на пигментите, като тази опасност нараства с увеличаване на времето за сушене. Причените за разслояване са разнообразни: наличие на пигменти с голяма разлика в специфичното тегло, с различни електросатични товари и [...]