Archive for the ‘Антистатик’ Category

Антистатик

Антистатик. При печат върху изкуствени материали често възникват трудности във връзка с получаването на статично наелектризиране. Врезултат на това печатният материал може да се залепи за ситото, мастилото „пръска”, получава се неравномерен и напластен с прашинки отпечатък, затруднява се подаването и извеждането на печатния материал при автоматичните машини. На тези явления може да се противодейства [...]