Archive for the ‘Забавители’ Category

Забавители

Забавители. Тези препарати забавят съхненето на мастилата. Обикновено се използват при ръчни печатни устройства, висока температура в работните помещения и при възпроизвеждане на изображения с дребни детайли. Основен компонент на забавителита са труднолетливи органични разтворители. Течните забавители променят вискозитета на мостилото и нарушават тиксотропните му свойства, както и снижават покривността му, за това обикновено се [...]