Archive for the ‘ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ’ Category

Помощни материали за традиционните ситопечатни мастила

Помощни материали за традиционните ситопечатни мастила. Във връзка с особеностите на ситопечата: технология на печат, приложение върху разнообразни материали и прочие към традиционните ситопечатни мастила са разработени много помощни материали с различно презназначение.