Archive for the ‘Бързосъхнещи мастила’ Category

Бързосъхнещи мастила

Бързосъхнещи мастила. В резултат на въвеждането на все по-нови метериали и технологии се налага и усувършенстванета на традиционните ситопечатни мастила. Разработени са бързосъхнещи мастила, които нанесини върху хартия или друг материал, могат да бъдат изсушени в сушилни устройства за 10 s. Температурата на сушене е понижена на 30-40оС. Използването на свързващи вещества на основата на [...]