Archive for the ‘Мастила с намалена токсичност’ Category

Мастила с намалена токсичност.

Мастила с намалена токсичност. Все повече се работи за намаляване на токсичността на традиционните мастила. Разработени са мастила, несъдържащи пигменти на основата на тежки метали, при които максимално са заменени токсичните органични разтворители с по-малко токсични. За сега е невъзможно изцяло да се изключат опасните за човека и околната среда разтворители, но тяхното съдържание се [...]