Archive for the ‘МАСТИЛА’ Category

Препарати за улесняване образуването на мастилен филм при съхнене

Препарати за улесняване образуването на мастилен филм при съхнене. В зависимост от състава на мастилото и условята на работа (едрина на отворите на ситот, време на обдухване и сушене на отпечатъка) при изсъхването на мастиления слой могот да се получат нежелани ефекти: „портокалова кора” или мехурчета, които се пукат и образуват кратери. Препаратите, които се [...]

Забавители

Забавители. Тези препарати забавят съхненето на мастилата. Обикновено се използват при ръчни печатни устройства, висока температура в работните помещения и при възпроизвеждане на изображения с дребни детайли. Основен компонент на забавителита са труднолетливи органични разтворители. Течните забавители променят вискозитета на мостилото и нарушават тиксотропните му свойства, както и снижават покривността му, за това обикновено се [...]

Помощни материали за традиционните ситопечатни мастила

Помощни материали за традиционните ситопечатни мастила. Във връзка с особеностите на ситопечата: технология на печат, приложение върху разнообразни материали и прочие към традиционните ситопечатни мастила са разработени много помощни материали с различно презназначение.

Усъвършенстване на асортимента и цветовата гама

Усъвършенстване на асортимента и цветовата гама. Усъвършенстването на асортимента и цветовата гама влияе на икономическите показатели на ситопечата. В световната практика се търси оптимално решение както за производителите, така и за потребителите. Асортиментът на ситопечатните мастила се формира под влияние на два фактора: стремежът да се намали броя на сериите и необходимостта да се произвеждат [...]

Мастила с подобрени технологични и експлоатационни свойства

Мастила с подобрени технологични и експлоатационни свойства. Особено значение при създаването на съвременни ситопечатни мастила се отдава на постигането на много добри печатно технологични свойства и подобряване на експлоатационните характеристики на отпечатъка. Със стабилни печатни свойства и бърза закрепване се характеризират мастилата от сериите Serax SS и Serifast SF на фирмата Sadolin (Финландия). Отличават се [...]