Archive for the ‘за директно изработване на ситопечатни форми’ Category

Копирни слоеве за директно изработване на ситопечатни форми.

Копирни слоеве за директно изработване на ситопечатни форми. Първоначално са били използвани разтвори на желатин, очуствен с амониев, калиев или натриев бихромат. В момента тези слоеве губят приложението си, защото при тях са нужни голям брой технологични операции и получените форми са с несигурно качество. Усъвършенстването на копирните слоеве е било в посока на заменяне [...]