Archive for the ‘за индиректно изработване на печатни форми’ Category

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми.

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми. Съдействат множество материали за получаване на ситопечатни форми по индиректния метод. Известни и използвани са копирните материали на следните фирми: Ulano (Швейцария): Super – Poly – X, Poly – X – за очуствяване на място с бихромат: Blue Poly Super Prep Ulancron Предварително очуствени; копирният им слой [...]