Archive for the ‘Сита от изкуствени материали’ Category

Сита от изкуствени материали

Сита от изкуствени материали Ситата от изкуствени и синтетични материали са по-евтини от копринените, превъзхождат ги по устойчивост на изтриване и на въздействие на химикали. Най-често за изработване на сита се използват полиамидни и полиестерни влакна. Благодарение на това, че тези влакна са много гладки и могат да бъдат произведени с еднаква, равномерна дебелина, при [...]