Archive for the ‘Фотоформи’ Category

Фотоформи

Фотоформи При фотомеханичното изработване на печатни форми за копиране се използват щрихови или растерирани позитивни фотоформи. За постигане на високо качество на отпечатъка към оригиналните за ситопечат се поставят следните специални изисквания, характерни за ситопечата: -         ширината на щрихите и разстоянието между тях в оригинала трябва да са такива, че след репродуциране върху фотоформа те [...]