Archive for the ‘ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ’ Category

Корекция и окончателна обработка на печатната форма

За отстраняване на нежелани печатни елементи се използват хартиени лепенки, препарати на основата на поливинилалкохол и др. Корекции се извършват откъм печатната страна на ситото. Фирмата Wiederhold (Германия) предлага и специален препарат за повишаване на водоустойчивостта на копирните слоеве. След обработка на формата с този препарат могат да се използват и ситопечатни мастила на водна основа.

Копиране

Копирането е операция от фотомеханичното изработване на печатните форми, при която под действие на светлината непечатащите елементи на бъдещата форма променят физико-механичните си своъства и се закрепват здраво върху ситото

Други методи

Други методи Фирмата „Argon” (Италия) предлага метод за фотомеханично изработване на ситопечатната форма – т.нар. Nylon или Estersol – метод. При него ситото е промазано с копирен слой (при полиамидни или полиестерни сита) още преди опъване върху рамката. Опънатото сито се сенсибилизара със специален разтвор и върху него се изработва печатната форма. Трудно е да [...]

Комбиниран метод

Директния и косвения метод за изработване на печатни форми се различават съществено по технологични показатели.

Индиректен метод

Индиректен метод Индиректен метод за получаване на печатни форми се използва много често в практиката. Основна причина за това е възможността за точно възпроизвеждане на фини детайли. Той е подходящ за изработване на печатни форми за растеров печат. Наименованието на метода идва от там, че шаблонът с печатни и непечатни елементи се получава най-напред върху [...]