Archive for the ‘КОПИРАНЕ’ Category

Копиране

Копирането е операция от фотомеханичното изработване на печатните форми, при която под действие на светлината непечатащите елементи на бъдещата форма променят физико-механичните си своъства и се закрепват здраво върху ситото