Archive for the ‘НАГРАПЯВАНЕ’ Category

Награпяване на ситото

Награпяване. Награпяване се прави на използвани за пръв път сита. Целта на тази операция е да се подобри задържането на копирния слой, особено при монофилни сита. Използват се различни препарати: например фирмата SSTthal предлага силициев карбит 500.