Archive for the ‘НАНАСЯНЕ НА КОПИРНИЯ СЛОЙ’ Category

Други методи

Други методи Фирмата „Argon” (Италия) предлага метод за фотомеханично изработване на ситопечатната форма – т.нар. Nylon или Estersol – метод. При него ситото е промазано с копирен слой (при полиамидни или полиестерни сита) още преди опъване върху рамката. Опънатото сито се сенсибилизара със специален разтвор и върху него се изработва печатната форма. Трудно е да [...]

Комбиниран метод

Директния и косвения метод за изработване на печатни форми се различават съществено по технологични показатели.

Индиректен метод

Индиректен метод Индиректен метод за получаване на печатни форми се използва много често в практиката. Основна причина за това е възможността за точно възпроизвеждане на фини детайли. Той е подходящ за изработване на печатни форми за растеров печат. Наименованието на метода идва от там, че шаблонът с печатни и непечатни елементи се получава най-напред върху [...]

Директен метод

Директен метод

Същността на директния метод се състои в това, че диапозитива се копира непосредствено върху ситото, опънато върху рамка и покрито със светочувствителен копирен слой.

Нанасяне на копирен слой

Нанасяне на копирен слой. Ситопечатните форми съществено се отличават от формите при останалите видове печат. Печатащите и непечатащите елементи се формират върху ситото, откритите участъци на което са печатащите, а участъците покрити със задъбен или полимеризиран копиран слой – непечатъщите елементи. Копирният (шаблонен) слой се нанася върху ситото, така че да покрие отворите му на [...]