Archive for the ‘Директен метод’ Category

Директен метод

Директен метод

Същността на директния метод се състои в това, че диапозитива се копира непосредствено върху ситото, опънато върху рамка и покрито със светочувствителен копирен слой.