Archive for the ‘Комбиниран метод’ Category

Комбиниран метод

Директния и косвения метод за изработване на печатни форми се различават съществено по технологични показатели.