Archive for the ‘ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ’ Category

Обезмасляване на ситото

Обезмасляване. Обезмасляването се извършва непосредствено преди нанасяне на новия копиран слой, за да се предотвари ново замърсяване на ситото от прах, пипане с ръце, изпарение на разтворители и др. Използват се специални алкални препарати. Повечето фирми производителки на сита изрично забраняват използването на перилни и други препарати за обезмасляване, защото съдържат предпазващи човешката кожа компоненти, [...]