Archive for the ‘ОКОНЧАТЕЛНА ОБРАБОТКА’ Category

Корекция и окончателна обработка на печатната форма

За отстраняване на нежелани печатни елементи се използват хартиени лепенки, препарати на основата на поливинилалкохол и др. Корекции се извършват откъм печатната страна на ситото. Фирмата Wiederhold (Германия) предлага и специален препарат за повишаване на водоустойчивостта на копирните слоеве. След обработка на формата с този препарат могат да се използват и ситопечатни мастила на водна основа.