Archive for the ‘ОПЪВАНЕ И ЗАЛЕПВАНЕ НА СИТОТО’ Category

Опъване и залепване на ситото

Опъване и залепване на ситото върху рамката. Опъването на ситото е една от най-отговорните операции при подготовката на ситопечатната форма. Правилното и равномерно опъване, внимателното, надеждно фиксиране на ситото обезпечават равномерното му растежение при печат и повишава точността на пренасяне на мастилото. Обратното – нарушаване режима на опъване води до запазване контурите на печатните елементи, [...]