Archive for the ‘ПОЧИСТВАНЕ’ Category

Почистване от мастило и обезслояване

Почистване от мастило и обезслояване. По-голяма част от копирните слоеве могат да бъдат отстранени от ситото след приключване на печата и ситата могат да се използват повторно. Условие за качествено обезслояване е доброто предварително почистване на остатъците от мастило. Обикновено обезслояващият препарат е с окислително действие, той престоява известно време върху формата, слес което се [...]