Archive for the ‘ПЕЧАТЕН ПРОЦЕС’ Category

Качество на отпечатъка при ситопечата

Качество на отпечатъка при ситопечата Един от недостатъците на ситопечата е по-голямото графично изкривяване на елементите на изображението. Променят се размерите и формата особено при елементи с по-малки размери, влошава се зрителното им възприятие, нарушава се градацията на тоновете при възпроизвеждане на полутонови оригинали. Тези изменения се обуславят в голяма степен от особеностите на самия [...]

Печатна техника и основни устройства

Печатна техника и основни устройства. В практиката се използват различни по степен на автоматизация печатни устройства. Най-простите ръчни печатни устройства се състоят от подвижна около едната си страна рамка (фиг.1). Те са предназначени за изработка с нисък тираж, без високи изисквания по отношение на повтаряемост и качество на отпечатъка. Малко по-усъвършенствани са устройствата, наречени печатни [...]

Ракел

Ракел. От принципа на ситопечатния процес следва важната роля на ракела. Неговите основни функции са: 1. Да предвижва мастилото. 2. Да запълва с мастило свободните от копирен слой отвори на ситото. 3. Да обира излишното мастило. 4. Да осъществява контакт между запълненото с мастило сито и печатния материал. В зависимост от печатния материал, желаната дебелина [...]