Archive for the ‘Качество на отпечатъка’ Category

Качество на отпечатъка при ситопечата

Качество на отпечатъка при ситопечата Един от недостатъците на ситопечата е по-голямото графично изкривяване на елементите на изображението. Променят се размерите и формата особено при елементи с по-малки размери, влошава се зрителното им възприятие, нарушава се градацията на тоновете при възпроизвеждане на полутонови оригинали. Тези изменения се обуславят в голяма степен от особеностите на самия [...]