Archive for the ‘Печатна техника’ Category

Печатна техника и основни устройства

Печатна техника и основни устройства. В практиката се използват различни по степен на автоматизация печатни устройства. Най-простите ръчни печатни устройства се състоят от подвижна около едната си страна рамка (фиг.1). Те са предназначени за изработка с нисък тираж, без високи изисквания по отношение на повтаряемост и качество на отпечатъка. Малко по-усъвършенствани са устройствата, наречени печатни [...]