Archive for the ‘Печат върху хартия и картон’ Category

Ситопечат върху хартия и картон

Печат върху хартия и картон Особеност при тази област на приложение е опасността от недобър пасер при многоцветен печат, поради промяна в размерите на материала. Във връзка с получаването на качествен отпечатък трябва да се имат предвид редица технологични условия: подаване на хартията, отделяне на ситото от печатния материал, движение на ракела и др. За [...]