Archive for the ‘В зависимост от промишлеността’ Category

Ситопечат в полиграфията

Приложение в полиграфията. Благодарение на характерните си качества, ситопечатът се използва в области, които са недостъпни за останалите способи на печат. Икономически оправдан може да бъде печатът върху твърди корици. При сравнение на изработването на твърди подвързии по традиционен начин – преговане с фолио или печат с книговезко мастило и с помощта на ситопечат се [...]

Ситопечат в електрониката

Приложение в електрониката. Ситопечатът се използва при изработване на печатни платки. В тази област се работи с разнообразни бързо съхнещи едно- и двукомпонентни мастила и УВ-мастила. Този метод на печат се използва и за изработване на сензорни бутони. Съществуват специални лакове и мастила, които позволяват получаването на текстурирани покрития на дисплеи и екрани за електронни [...]

Ситопечат в зависимост от промишлеността

В зависимост от промишлеността. Поради специфичните си свойства, недостъпни за другите видове печат (възможност за отпечатване на големи площи, за печат върху повърхности с различна кривина, върху материали с различна твърдост и гладкост, с различна дебелина на мастилния слой), ситопечатът намира широко приложение в различни области. Той се използва в авиационната и автомобилната промишленост, при [...]