Archive for the ‘Приложение в полиграфията’ Category

Ситопечат в полиграфията

Приложение в полиграфията. Благодарение на характерните си качества, ситопечатът се използва в области, които са недостъпни за останалите способи на печат. Икономически оправдан може да бъде печатът върху твърди корици. При сравнение на изработването на твърди подвързии по традиционен начин – преговане с фолио или печат с книговезко мастило и с помощта на ситопечат се [...]