Archive for the ‘Сито печат на календари’ Category

Сито печат върху глави на календари

Ето още една интересна тема за приложението на ситопечата. Ситопечат върху глави за работни календари. За пример ще дадем един работен календар отпечатан на HP Indigo. Календара е с черен фон за основа. За фона забъркахме рецепта от 50% cyan,