Posts Tagged ‘Други методи’

Други методи

Други методи Фирмата „Argon” (Италия) предлага метод за фотомеханично изработване на ситопечатната форма – т.нар. Nylon или Estersol – метод. При него ситото е промазано с копирен слой (при полиамидни или полиестерни сита) още преди опъване върху рамката. Опънатото сито се сенсибилизара със специален разтвор и върху него се изработва печатната форма. Трудно е да [...]