Posts Tagged ‘комбиниран метод’

Комбиниран метод

Директния и косвения метод за изработване на печатни форми се различават съществено по технологични показатели.