Posts Tagged ‘материали’

СИТОПЕЧАТ

Предимства на СИТОПЕЧАТА Ситопечатът  е един от най-лесните способи за многократно възпроизвеждане на най-разнообразни изображения. Същността му се заключава в това, че възпроизведеното изображение се формира на тънка, еластична мрежа (сито), което служи едновременно като носител на мастило и чрез което мастилото в необходимото количество се пренася на възприемащата повърхност. Начинът на печат чрез сито [...]

Принципно нови технологии за изработване на ситопечатни форми.

Принципно нови технологии за изработване на ситопечатни форми. През последните години се разработват нови технологии за изработване на ситопечатни форми, като основна цел е опростяване и ускоряване на технологичния процес. През последните години се разработват принципно нови технологии за изроботване на ситопечатни форми, като основна цел е опростяване и ускоряване на технологичния процес. Едно от [...]

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми.

Копирни слоеве за индиректно изработване на печатни форми. Съдействат множество материали за получаване на ситопечатни форми по индиректния метод. Известни и използвани са копирните материали на следните фирми: Ulano (Швейцария): Super – Poly – X, Poly – X – за очуствяване на място с бихромат: Blue Poly Super Prep Ulancron Предварително очуствени; копирният им слой [...]

Копирни слоеве за директно изработване на ситопечатни форми.

Копирни слоеве за директно изработване на ситопечатни форми. Първоначално са били използвани разтвори на желатин, очуствен с амониев, калиев или натриев бихромат. В момента тези слоеве губят приложението си, защото при тях са нужни голям брой технологични операции и получените форми са с несигурно качество. Усъвършенстването на копирните слоеве е било в посока на заменяне [...]

Копирни слоеве

Копирни слоеве Общо зискване към копирните слоеве за ситопечатни форми е да имат достатъчна механична якост, достатъчна еластичност и да запазват тези си свойства по време на печат и при изменение на условията (температура и относителна влажност на въздуха) в работните помещения.